01 Tháng Sáu 2023 Đăng Nhập  |  Đăng Ký
    Giới thiệu

- Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần Bình Dương Tương Lai Xanh
- Tên giao dịch quốc tế: Binh Duong Green Future Joint Stock Company

- Điện thoại: (0274) 3896688 - 3892311 | Fax: (0274) 3872626
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 3700892311 do sở Kế hoạch và Đầu tư Bình        Dương cấp ngày 01/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/06/2016.
- Giấy phép hành nghề xử lý chất thải nguy hại số: Số 11/2015/HĐKT; Số 12/2015/HĐK
- Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại số: 5-7-8.028.VX

 
    Quản lý theo ISO


Quản lý theo ISO 14001:2004 Bình Dương Tương Lai Xanh đã quan tâm đến môi trường, áp lực xã hội và pháp luật đang làm thay đổi cách mọi người làm kinh doanh trên toàn thế giới, khách hàng, người tiêu thụ, nhà đầu tư ngày càng đòi hỏi những sản phẩm thân thiện với môi trường và dịch vụ được cung cấp có trách nhiệm xã hội. Ngày càng quan trọng đối với Công ty không chỉ là triết lý công ty mang còn cả chiến lược đầu tư và sự điều hành hàng ngày theo cách bền vững môi trường.

 
    Thiết bị - Công nghệ

Lò đốt tĩnh hai cấp / Công suất: 50 - 1000 kg/h.

Đồng xử lý trong lò nung xi măng.

Chôn lấp, hóa rắn.

Xử lý, tái chế dầu thải; Xử lý bóng đèn thải.

Xử lý chất thải điện tử; Phá dỡ, tái chế ắc quy chì thải.